Vi vill stärka föreningslivet

Växjö kommun har ett fantastiskt föreningsliv där ideella krafter och engagemang resulterar i bra föreningar med bra verksamheter. Föreningarna är viktiga av så många anledningar för vår kommun. Det ger möjlighet för oss invånare att hitta en fritid som skapar möten, inspirerar och bygger upp vår hälsa. Oavsett om det handlar om bollsport eller kultur, så växer och utvecklas vi som människor när vi träffas i förening. Föreningar har en viktig roll i att få med barn och unga i en mer aktiv fritid, men även andra åldersgrupper som vill röra på sig och finnas i ett socialt sammanhang.

Föreningslivet förutsätter dock kommunalt stöd och det finns idag lite olika typer av pengar att söka som förening. Delar av dem har inte räknats upp på väldigt många år. Vi socialdemokrater har under flera år avsatt mer pengar i våra budgetar, jämfört med Blågröna, för att kunna utöka stödet till föreningslivet. Vi vill att fler ska ta del av föreningslivet och att både människor och föreningar växer. Det skapar många positiva effekter både hos individen och i samhället. Att öka föreningsstödet är ett sätt för kommunen att ge bättre förutsättningar till ett bättre föreningsliv.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta arbetet med att långsiktigt stärka förutsättningarna för ett växande föreningsliv.

Otto Lindlöf (S), Oppositionsledare kultur- och fritidsnämnden Växjö

facebook Twitter Email