Vi vill ha svar om konsthallen

Socialdemokraterna har kritiserat Blågrönas hantering av konsthallen hårt. Kritik har även kommit från näringsidkare och invånare. Turerna kring dess framtida placering har varit många. Det är också oklart hur den aviserade besparingen i Blågrönas budget kommer att kunna genomföras. Dialog med medarbetarna har varit obefintlig, vilket lett till stor oro.
Med anledning av majoritetens dåliga hantering gällande konsthallen har Malin Lauber lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämnden ordförande Jon Malmqvist.

– Hanteringen av Konsthallen har varit usel. Att låta medarbetare leva i ovisshet skapar ingen bra arbetsmiljö. Jag vill veta hur Jon Malmqvist tycker att han och resten av majoriteten har hanterat frågan, säger Malin Lauber kommunalråd (S) i opposition.

Kultur berikar oss som människor, ger oss nya perspektiv, förskjuter normer och får oss att ifrågasätta värderingar. Kultur förenar samhällen och får människor att mötas oberoende av klass, kön eller etnicitet.

– Socialdemokraterna tycker att Konsthallen är en viktig arena och en kulturinstitution som måste vara självklar i Växjö kommuns offentliga rum. Den ska vara lättillgänglig för alla invånare, säger Malin Lauber kommunalråd (S) i opposition.

[simplyattached]Interpellation – Hantering av konsthallen [/simplyattached]

facebook Twitter Email