Vi uppmärksammar internationella suicid preventiva dagen 2020 genom att tända ett ljus för alla offer.

Årligen tar omkring 1500 personer sitt eget liv i Sverige. Det är ungefär fem gånger så många som varje år omkommer i trafiken. Suicid är ett allvarligt samhällsproblem som förutom förlust av människoliv också kan leda till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Därför behövs aktivt arbete för att förebygga självmord, både på individnivå och befolkningsnivå.

Arbete med att förebygga självmord kan exempelvis utbildningsinsatser, förändringar i den fysiska miljön som skydd vid tågräls eller broar, och att de självmord som inträffar utreds systematiskt med hjälp av så kallade händelseanalyser. Här kan Växjö kommun spela en viktig roll.

Särskilt betydelsefull kan kommunen vara när det gäller att förhindra självmord bland yngre personer. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och under det senaste decenniet har självmorden minskat i alla åldersgrupper utom bland personer under 25 år. Få unga har haft kontakt med psykiatrin eller annan sjukvård före självmordet och kommunen kan därför spela en viktig roll då de flesta barn och unga kommer i kontakt med kommunala verksamheter.

Årets tema för internationella suicid preventiva dagen är ”att arbeta tillsammans”. Vi måste på alla nivåer skapa möjligheter för att utveckla och förbättra arbetet. Att unga allt mer drabbas av psykisk ohälsa är ett samhällsmisslyckande. På alla nivåer ska man bedriva ett väl strukturerat och systematiskt arbete för att förebygga självmord.

facebook Twitter Email