Vi tar avstånd från LAS-utredningens förslag

LAS-utredningens förslag om att försvaga anställningstryggheten och allvarligt rubba balansen mellan parterna går i helt fel riktning. Trygghet på jobbet ger människor trygghet i vardagen och är grunden i ett starkt samhälle. Problemet med arbetsmarknaden idag är att den redan är för otrygg för väldigt många människor. Det finns inget modernt med sämre anställningstrygghet. Fler otrygga anställningar leder också till ökat utanförskap. En utredning som rubbar den grundläggande balansen mellan parterna, så ensidigt till löntagarnas nackdel dessutom, får aldrig missuppfattas som socialdemokraternas politik. Vi tar avstånd från utredningens förslag och anser att parterna kan förhandla fram en betydligt bättre lösning.

 

Martin Edberg, ordf Socialdemokraterna i Växjö

Maria Sagebrant Ek, ordf Handels avd 9

Birgitta Valdemarsson, ordf Akademikerförbundet SSR lokalförening Växjö

Jenny Sjöström, ordf Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg

Ulf Karlsson, ordf IF Metall Kronoberg

Ola Löfqvist, ombudsman Hotell- och restaurangfacket avd 55

Henrik Vahldiek, suppleant i Unionens förbundsstyrelse

facebook Twitter Email