Vi ska jobba oss ut ur krisen

Stora delar av arbetsmarknaden går bra, men det finns också stora utmaningar. Vissa grupper riskerar att halka efter – inte minst ungdomar.
Ungdomar ska inte börja sitt liv i passivitet. De ska jobba eller studera. Att alla Växjös ungdomar får en bra start på vuxenlivet och kan ta klivet in på arbetsmarknaden är avgörande inte bara för att de ska få chansen att utvecklas och forma sitt eget liv, utan också för samhällsekonomin i stort. Den socialdemokratiska regeringen gör därför en rejäl satsning på jobb i vårbudgeten. För Växjös del innebär det:
🌹Fler sommarjobb för unga
🌹Utökat omställningsstöd
🌹Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
🌹Förlängt hyresstöd
facebook Twitter Email