Växjös skolor ska alltid vara avgiftsfria

Trots att både skollagen och Växjö kommuns egna riktlinjer förbjuder avgifter i skolan så hör vi Socialdemokrater regelbundet om elever som uppmanas ta med sig frukt och mellanmål till utflykter. Vi har till och med fått berättat för oss om elever som uppmanas att ta med säkra cyklar till cykelutflykter eller rullskridskor och sparkcyklar till vissa specifika temadagar.

Socialdemokraterna i utbildningsnämnden har med anledning av detta lämnat in en skrivelse där vi kräver förändring.

– Det är tydligt att Växjö kommuns riktlinjer måste bli tydligare. Avgifter ska inte förekomma i våra skolor. Vi föreslår nu att Växjö kommun säkerställer att alla elever erbjuds lunch även när det är tema- eller friluftsdagar och att det finns fritisutrustning att låna när det krävs, säger Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden och fortsätter:

– Socialdemokraterna i Växjö lägger i dag dessutom ett förslag om att alla elever i grundskolan ska erbjudas frukt varje dag. För oss är det en jämlikhetsfråga.

facebook Twitter Email