Växjö kommun startar en återvändarskola

Ett antal elever har idag svårt att ta sig igenom skolan och flera av dem väljer att stanna hemma. Ofta handlar det om elever med någon form av NPF-diagnos. Trots flera insatser förblir eleven kvar hemma med följden att de varken kan delta i undervisningen eller nå betygsmålen. Därför startar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet en så kallad återvändarskola i Växjö kommun. 

– En återvändarskola ska nå elever som inte är i skolan eller elever med en problematisk frånvaro. Syftet med verksamheten är att eleverna ska komma tillbaka till skolan och fortsätta sin utbildning, säger Julia Berg, (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Samtidigt som återvändarskola införs utökas även elevhälsans verksamhet.

– Återvändarskolan är en betydande satsning och totalt satsar vi 3 miljoner kronor under 2023 och tillsammans med över 7 miljoner kronor i satsningar på elevhälsan hoppas vi kunna hjälpa fler elever i skolan inte tar sig till skolan, säger Björn Kleinhenz, (V), 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 

– Att införa en återvändarskola blir något helt nytt i kommunen, men detta har genomförts i andra kommuner med ett lyckat resultat och därför tror vi att vi kan nå framgång även i Växjö, säger Magnus Folcker (MP), ledamot av utbildningsnämnden. 

facebook Twitter Email