Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Socialdemokraterna i Växjö har lagt ett flertal förslag om hur vi skulle stärka kommunens roll som arbetsgivare. Ett av våra förslag handlar om att alla som lämnar sin anställning i Växjö kommun ska erbjudas en avslutningsintervju. För att vi ska kunna förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i kommunen så är det otroligt viktigt att vi fångar upp anledningarna till varför personerna väljer att lämna sin anställning.

Vi ska ge våra medarbetare alla förutsättningar att utvecklas och nå sin fulla potential i sin yrkesroll. Vårt förslag om att följa upp med avslutningsintervjuer när en medarbetare lämnar är ett sätt att utveckla Växjö kommun som arbetsgivare. Förslaget har godkänts, vilket är väldigt bra för Växjö kommun.

Trots att vårt förslag om avslutningsintervjuer är godkänt av hela kommunstyrelsen så har inte den moderatledda majoriteten klarat av att genomföra förslaget. Detta är helt oacceptabelt! Vi måste ta arbetsmiljön för medarbetarna i Växjö kommun på fullaste allvar. Att ta reda på vad anledningarna är, till varför man slutar, ger oss bättre insyn i vår verksamhet, våra medarbetarnas arbetsmiljö och ger oss en chans att förändra arbetsmiljön till det bättre. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi måste visa genom handling att vi bryr oss om vår personal.

facebook Twitter Email