Växjö har blivit kallare

Växjöborna ses som kunder som ska handla välfärdstjänster på en marknad där konkurrens och effektivisering är slagorden. Att komma in på äldreboende har blivit svårare . Enkla hjälpmedel för personer med behov har tagits bort. Möjligheten att få skolskjuts blir allt mindre. Att söka och beviljas ekonomiskt bistånd, välfärdssamhällets yttersta skyddsnät, har blivit ohyggligt svårt. Helt i linje med borgerlig ideologi läggs också allt mer verksamhet ut på entreprenad och ska skötas av ”andra”.

Jag är trött på det som majoriteten kallar ”tough love” (tuff kärlek). Det vill säga att man genom piska ska få människor att skärpa till sig, kamma luggen och skaffa ett jobb. Socialdemokraterna utgår från att de allra flesta människor vill göra sitt bästa, de vill bidra till samhället, de vill att det ska gå så bra som möjligt för sina barn, de stiger upp på morgonen och kämpar på. Ibland faller vi människor och då behöver samhället vara där och fånga upp oss.

Varje gång Socialdemokraterna lyfter att vi vill ha ett varmare samhällsklimat, varje gång vi betonar att vi ser människor som resurser och inte som en börda får vi höra att vi har ”bidragslinjen istället för arbetslinjen” . Det är naturligtvis inte sant. Givetvis ska människor arbeta. Alla som kan jobba ska jobba. ”Gör din plikt, kräv din rätt” Precis i den ordningen. Dessutom mår vi alla betydligt bättre av att arbeta och försörja oss själva.

I Socialdemokraternas Växjö värnar vi om varandra, känner trygghet och gemenskap, har skolor och förskolor där alla barn kan känna framtidstro. I socialdemokraternas Växjö får de personer som behöver särskilt boende detta behov tillgodosett och behöver inte fightas med kommunen i olika rättsinstanser. Det handlar om människovärde och det kompromissar vi inte med. I Socialdemokraternas Växjö finns det bostäder som man har råd med och parker som sköts av kommunens kompetenta medarbetare. I vårt Växjö finns också ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv eftersom det får människor att utvecklas men också bidrar till en starkare välfärd. Vi tar till vara på såväl våra ungdomars som pensionärsorganisationernas engagemang, civilsamhällets och näringslivets vilja att bidra.

Socialdemokraterna vet att vi bygger ett starkare Växjö tillsammans. Jag har fått höra från företrädare från majoriteten att jag håller på med skrämselpropaganda. Nej, jag vill inte skrämmas. Däremot blir jag oroad över hur majoriteten hanterar kommunen och de som bor här. Växjö håller på att förvandlas till en kommun där invånarna betraktas som kunder på en marknad. Samhällsklimatet blir allt kallare och de som inte presterar på topp får det allt svårare. Något håller på att gå förlorat.

Vi är nästan halvvägs in i nuvarande mandatperiod. Den styrande alliansens marknadsorienterade beslut har satt sina spår. Politiken har det yttersta ansvaret för alla beslut som fattas och vi kan aldrig skylla ifrån oss. 30 % av Växjö kommuns invånare röstade på Socialdemokraterna i senaste kommunvalet och vi blev därmed fullmäktiges största parti. I dagsläget kan vi dock inte bilda en majoritet och därför är vårt inflytande begränsat. Våra förslag, där vi alltid värnar om välfärdssamhället, blir oftast nedröstade av den blågröna majoritetsalliansen. Vi gör allt vad vi kan för att Växjö ska fortsätta vara en kommun med en mångfald av människor och en kommun som ser sina invånare som dess bästa resurs. Vi lovar att fortsätta driva den sortens politik konsekvent och så starkt vi kan. Det är välfärd, det är hållbarhet. Det är den sortens samhälle Socialdemokraterna tror på.

Malin Lauber

facebook Twitter Email