Växjö behöver en ny kommunal gymnasieskola

Växjö kommun har idag tre bra kommunala gymnasieskolor. Varje skola erbjuder en rad olika gymnasieprogram. De kommunala gymnasieskolorna är populära och söktrycket är högt, det blir man stolt över, men för att klara av söktrycket bör en ny gymnasieskola öppnas. Därför anser vi socialdemokrater att Växjö bör förbereda arbetet för att bygga en ny gymnasieskola.

De som söker sig till våra gymnasieskolor är inte enbart Växjöbor, många söker sig till våra skolor från andra kommuner. Majoriteten av dessa väljer de yrkesförberedande gymnasieprogrammen.

Utöver trycket på gymnasieskolorna vet vi att elevantalet på högstadieskolorna också ökar, detta kan vi se inte minst på Per Lagerkvist högstadium. Det ökade elevantalet har majoriteten tagit på allvar, därför byggs Hagaviksskolan. Vi socialdemokrater önskar nu att den blågröna majoriteten också tar det ökade elevantalet på gymnasieskolorna på allvar.

Det ökade elevantalet kommer kräva fler bra lokaler och god arbetsmiljö för personalen, och det kan enbart garanteras om kommunen börjar planera för en ny gymnasieskola nu.

Det är en vinst på många sätt att Växjö växer, men för att det ska vara möjligt behövs tillgång till en ny kommunal gymnasieskola. Vårt förslag stärker elevernas möjlighet att få en bra skolgång.

 

Martina Forsberg (S) oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email