Tack!

Partivänner! Jag vill å hela styrelsens vägnar rikta ett stort tack! Ett tack för att vi tillsammans gjort en fantastisk och rolig valrörelse.

Alla samtal, vid lägenhetsdörren, valstugan, på arbetet, eller vid köksbordet har gjort skillnad! Med stark draghjälp av vår Åsa (ja, du är vår) har vi verkligen tagit möjligheten att prata om vår politik och våra värderingar.

Nu tar vi oss rätten att vila några dagar, sen fortsätter arbetet med att stärka partiet och det folkrörelsearbete som är grunden för en progressiv socialdemokrati.

Återigen, tack för ett fantastiskt engagemang. Vi ses på barrikaderna!🌹

Martin Edberg, ordförande Socialdemokraterna i Växjö

facebook Twitter Email