Stoppa vinstjakten i skolan

Valet 2018 kommer att bli en folkomröstning om svensk välfärd. Idag presenterar Socialdemokraterna ytterligare förslag för att stoppa vinstjakten inom svensk skola. Vi måste sätta stopp för en utveckling där skolor sätter glädjebetyg, där det sker en ökad sortering av elever utifrån föräldrarnas bakgrund och där skolor plötsligt kan läggas ner när riskkapitalister tappar intresset!
 • Stopp för nya vinstdrivande skolor
  Fram tills att vinstjakten är stoppad vill vi sätta stopp för nya vinstdrivande skolor. Marknadskrafterna ska inte längre ges fritt spelrum i skolan.
 • Gemensam antagning till alla skolor
  Socialdemokraterna vill slopa kötid som urvalskriterium till fristående skolor och införa en gemensam antagning för både fristående och kommunala skolor. Det är orimligt att föräldrar ska behöva sätta sitt barn i kö redan på BB för att barnet ska ha en chans att komma in på populära friskolor.
 • Ny skolpeng som fördelar resurser utifrån behov
  Socialdemokraterna vill göra om systemet med skolpeng så att de resurser en skola får speglar de faktiska behov som deras elever har.
 • Förbud mot skolreklam
  Elever ska inte lockas till skolor med otillbörlig reklam, erbjudanden om gratis datorer eller lunchkuponger. Rektorer ska vara pedagogiska ledare – inte säljare.
 • Fortsatta krafttag mot glädjebetygen
  Studier har visat att vinstdrivande friskolor sätter högre betyg för samma kunskapsnivå jämfört med kommunala skolor. Vi har knutit resultaten på de nationella proven hårdare till betygssättningen och beslutat att proven ska skrivas anonymt och rättas av någon annan än den undervisande läraren.

 

Läs mer om förslagen här.

facebook Twitter Email