Stoppa välfärdsfusket

Socialdemokraterna i Växjö kommun vill skärpa kontrollen mot välfärdsfusk i Växjö.
Vi föreslår att en funktion på kommunledningsförvaltningen, som ska arbeta med att identifiera och stoppa välfärdsfusk med bland annat koppling till organiserad brottslighet, bör inrättas. Funktionen ska stärka samarbetet mellan förvaltningarna och bolagen samt öka samordningen med nationella myndigheter.
facebook Twitter Email