Stoppa mäns våld mot kvinnor

I dag den 25 november är det Orange Day, den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Våldet måste få ett slut.

Varje år misshandlas i genomsnitt 15 kvinnor till döds av en närstående i Sverige, och i de flesta av dessa fall är gärningsmannen en man som de har eller har haft en relation med.

Det finns idag ingen tillförlitlig statistik av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i världen. Enligt FN är antalet hedersmord i världen 5 000 varje år, men siffran är sannolikt högre. Mörkertalet är stort men uppskattningar som gjorts av forskare pekar på att minst 200 000 unga i Sverige har en sådan tillvaro. De flesta är flickor och kvinnor. 2017 beräknades att ca 10 mord var kopplade till heder.

Könsstympning med svåra komplikationer som följd, och i värsta fall döden, direkt eller i samband med förlossning – det är verkligheten för fler än tre miljoner flickor världen över varje år. Över 200 miljoner flickor och kvinnor lever idag med konsekvenser av att ha blivit könsstympade.

Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning ”Gift mot sin vilja” riskerar idag cirka 70 000 ungdomar bara i Sverige att bli bortgifta. De flesta är flickor som luras att åka utomlands i tron att de ska på semester. I stället blir de gifta mot sin vilja. Flickor som blir bortgifta får ingen utbildning och riskerar att bli gravida alldeles för tidigt med svåra förlossningar som följd. I värsta fall dör de i barnsäng – något som årligen kräver 500 000 kvinnoliv världen över. 700 miljoner av världens idag vuxna kvinnor giftes bort som barn.

Det finns länder där foster systematiskt aborternas bort, just för att de är flickfoster. Flickor dör också i större utsträckning än pojkar i vissa delar av världen. Störst risk löper flickorna i spädbarnsåldern. Flickorna kan dö antingen av försummelse genom att man till exempel slutar amma dem, eller direkt genom att de ges opium eller någon annan drog. I många länder kan man också se att flickor mer sällan än pojkar får läkarvård.

Siffrorna ovan är skrämmande. Våld mot flickor och kvinnor finns i alla länder och det visar på ett strukturellt problem. En av tre kvinnor kommer under sin livstid att utsättas för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld.

Flickors och kvinnors situation i världen måste förändras. Vi måste arbeta på bred front, såväl internationellt som nationellt – regionalt och lokalt. Vi måste skydda flickor som är i farozonen men vi måste också ha ett systematiskt arbete där pojkar och män slutar tro sig ha makt över flickor och kvinnor, och därigenom tar sig rätten att utsätta dem för förtryck och våld. Arbetet måste ske i våra skolor och vid våra köksbord, på vårdcentraler och arbetsplatser, men också av modiga kvinnor och män som vågar utmana de patriarkala strukturer som finns i världen.

Det är inte rimligt att ”kvinna” är en dödsorsak.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email