Socialdemokraterna vill ha kvar Familjerabatten på kulturskolan

I mars 2019 beslutade Utbildningsnämnden på initiativ från den blågröna majoriteten en ändring av avgifterna inom kulturskolan. Ändringen innebar att den så kallade familjerabatten som innebär att det finns ett avgiftstak för kursverksamhet oavsett antal barn per familj tas bort helt. Detta förslag började gälla första januari i år. Socialdemokraterna vill ha kvar familjerabatten.  Avgifterna för kurserna på kulturskolan i Växjö kommun är redan höga. Jämfört med andra kommuner som till exempel Kalmar, har Växjö kommun höga avgifter.

Socialdemokraterna vill att alla barn ska ha jämlika förutsättningar att kunna ta del av kulturskolans utbud.

 

facebook Twitter Email