Socialdemokraterna prioriterar kultur och fritid

Under nuvarande mandatperiod skulle kultur- och fritidsnämnden ta fram och besluta om en kultur- och fritidsplan.

För tre år sedan, 2019, genomfördes en workshop där resultatet rann ut i sanden. I början på 2022 köpte den moderatledda minoriteten in en konsult som skulle arbeta fram en kultur- och fritidsplan tillsammans med politiker och tjänstepersoner inom hela kommunen. Planen skulle beslutas om före sommaren. Många har under våren varit involverade och arbetat för att få en så bra kultur- och fritidsplan som möjligt. När utkastet skickades ut fick vi politiker flera veckor på oss att komma med inspel och förslag på förändringar. På sittande möte den 1 juni togs planen bort från dagordningen, helt utan förvarning. Planen skulle inte beslutas om nu, utan skjuts utan datum på framtiden. Den moderatledda minoritetens motivering är att de inte har prioriterat att arbeta med planen och det vill säga sina kommunala uppdrag, utan har i stället prioriterat partipolitiskt valarbete. De tyckte att planen behöver spetsas till, något som det funnits många tillfällen till.

Detta är ett oseriöst sätt att använda våra kommunala tjänstepersoner och våra resurser. Vi behöver en kultur- och fritidsplan som pekar ut riktningen kommande mandatperiod. En plan som visar på kommunens ambition och som involverar alla nämnder. Vi behöver ett styre i Växjö som prioriterar hur vi stärker kultur- och fritidsfrågorna långsiktigt. Växjö behöver ett maktskifte. Socialdemokraterna prioriterar kultur och fritid både i ord och handling.

Otto Lindlöf (S), oppositionsledare kultur- & fritidsnämnden Växjö

facebook Twitter Email