S + V släpper budget för ökad jämlikhet i en utmanade tid

Idag har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterat sin budget för Växjö kommun 2021 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller ansvarsfulla och skarpa förslag med målet att öka jämlikheten i Växjö kommun. Den största satsningen på ca 81 miljoner kronor vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet med en tydlig resursfördelning. Ytterligare ca 79 miljoner kronor vill partierna satsa på Växjö kommuns omsorg.

  • Vår budget bidrar till en stark välfärd i Växjö kommun. Vi vill satsa på skolan för vi vet att det är den viktigaste investeringen vi kan göra för kommunens framtid, säger Maria Garmer (V) ledamot i kommunstyrelsen.

Partierna föreslår bland annat att man ska avskaffa minutjakten inom omsorgen och erbjuda timanställda inom bristyrken tillsvidareanställning.

  • Vi vill också stärka arbetsmiljön för anställda inom omsorgen för att ge både personal och omsorgstagare mer trygghet och ökat inflytande säger, Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet finansierar sin budget genom att använda överskott från tidigare år.

  • Vi finansierar vår budget delvis med överskott från tidigare år, som bland annat beror på statsbidrag. Inbetalda skattemedel ska gå tillbaka till växjöborna och stärka välfärden. De ska inte läggas på hög, avslutar Malin Lauber (S) och Maria Garmer (V).

 

facebook Twitter Email