Äldre har rätt till ett tryggt boende

Vi socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästkommande mandatperiod vill vi se till att göra Växjö jämlikt och har därför valt att i vårt valprogram ta fram förslag som ska skapa förutsättningar för ett arbete mot en mer jämlik kommun. Socialdemokraterna i Växjö presenterar därför ett antal paket där det första omfattar Växjös seniorer.

  • Vi vill att kommunen ska bygga trygghetsbostäder och skapa fler mötesplatser, men vi vill också göra folkhälsosatsningar riktade mot seniorer samt öka utbudet av enkla hjälpmedel, säger Tomas Thornell, kommunalråd (S)

 

Seniorer ska ha rätt till ett tryggt och aktivt seniorliv, därför vill Socialdemokraterna också att man från 75 år ska ha rätt till 8 timmars hemtjänst och från 85 år ha rätt till särskilt boende.

  • Alla som bor i Växjö kommun ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid, därför vill vi också öka möjligheten till generationsmöten och underlätta för seniorer att hjälpa till på kommunens skolor i till exempel ämnen som svenska, matte och historia, avslutar Malin Lauber (S)

 

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email