S i Växjö för en jämlik barndom

Med anledning av en debattartikel från Socialdemokraterna gällande barnfattigdom hade vårt kommunalråd Malin Lauber, ett digitalt möte med företrädare från Majblommans riksförbund.
Det var ett konstruktivt möte där de bland annat lyfte vikten av att politiken tar barnfattigdomen på allvar och har konkreta förslag på hur den kan motverkas. Vi diskuterade bland annat sociala investeringar det vill säga att politiken måste satsa pengar klokt på alla barn, oavsett förutsättningar. Majblomman lyfter särskilt tre viktiga frågor

AVGIFTSFRI SKOLA – Skolan får enligt skollagen ta ut obetydliga avgifter, vid enstaka tillfällen. Det kan vara matsäck eller pengar till bussbiljetten. Dett kan skapa problem för ekonomiskt utsatta familjer.
Vad kan göras? Kommunen kan ta fram riktlinjerför både direkta och indirekta kostnader. Skollagens undantag för obetydliga kostnader kan med fördel slopas.

MENINGSFULL FRITID – Många barn anger att de inte har råd att göra vad de vill på fritiden. Kulturskolans kostnader skiljer sig från olka delar av landet.
Vad kan göras? Den öppna fritidsverksamheten behöver bli bättre för att motsvara barnkonventionen. En jämlik och tillgänglig kulturskola.

LOV PÅ LIKA VILLKOR – När skolan stänger blir det tydligt vilka barn som saknar resurser för att fylla loven med aktiviteter.
Vad kan göras? Kommuner erbjuder många aktiviteter och utbudet har ökat med det statliga stödet som kom 2016. En uppföljning om aktiviteterna ”träffar rätt” behöver göras.

Majblomman efterlyser fler engagerade politiker och att frågan om barnfattigdom kommer upp på den politiska dagordningen.
Troligtvis kommer barnfattigdomen inte att minska i effekterna av coronapandemin. Vi välkomnar därför alla de förslag som regeringen lagt för att underlätta bland annat för barnfamiljer till exempel slopad karensdag, förändrad a-kassa och tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.
Socialdemokraterna i Växjö har vid flera tillfällen lagt förslag om att vi ska ha nolltolerans mot barnfattigdom och fram tills dess lindra effekterna av den. Vi har lagt förslag både i kommunfullmäktige samt i det interna arbetet med vårt parti.

 

Länk till artikel om nollvision mot barnfattigdom:https://nxt.smp.se/article/s-siktar-pa-nollvision-mot-barnfattigdom/

facebook Twitter Email