Orange day 2020

Idag den 25 November är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – orange day.
Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och måste stoppas.
Varje dag måste både kvinnor och män kämpa för en värld utan våld, men just idag uppmärksammas problemet och arbetet internationellt.
Dagen påminner oss om att vi fortfarande har en lång väg att gå.

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid, men under Coronapandemin har denna siffra ökat med 30% Allt för ofta resulterar våldet i död.
Restriktioner till följd av coronapandemin har gjort att allt fler är hemma och tvingas vara runt sina förövare allt oftare. Det blir ingen paus i förtrycket. Våld mot kvinnor sker oftast i hemmet, i de relationer vi brukar kalla nära. Hemmet är en av de farligaste platserna för en kvinna. Det är helt orimligt. Våld mot kvinnor sker också dels via sexuella trakasserier men också via näthat, trafficking, könsstympning, barnäktenskap och sexuellt våld.

Under pandemin har vi än en gång märkt betydelsen av kvinnojourernas viktiga arbete.
Det är därför särskilt viktigt att säkra kvinnojourerna i en tid där våldet mot kvinnor eskalerar. Kommunerna har det yttersta ansvaret men den S-ledda regeringens särskilda stöd är viktigt tills den långsiktiga finansieringen av jourerna är löst.
Vi socialdemokrater tycker att kommunerna måste ha långsiktiga avtal med kvinnojourerna och inte lämna deras verksamhet åt företag med vinstintresse.
Arbetet mot ett mer jämställt samhälle måste vara starkt. Ingen kvinna ska utsättas för våld bara för att hon är kvinna. Ett jämställt samhälle är möjligt.

facebook Twitter Email