Om man vill vara klimatsmart måste man vara smart!

Den blågröna majoriteten i tekniska nämnden i Växjö kommun har beslutat om att bygga en bussfil från centrala Växjö till Sandsbro. Investeringskostnaden för bygget ligger på cirka 20 miljoner kronor. Vi socialdemokrater tycker att byggprojektet är ytterligare en dålig prioritering av Växjöbornas skattepengar.

– Detta är en investering på minst 20 miljoner kronor och i ett läge där den blågröna majoriteten, på samma möte, vill minska ambitionen för snöröjning och sopsaltning, som kommer att försvara för gång- och cykeltrafikanter och därmed öka biltrafiken, säger Martin Edberg (S), 2:e vice ordförande i tekniska nämnden.

Enligt beräkningar från förvaltningens tjänstepersoner kommer bussfilen att leda till en tidsbesparing på cirka 3 minuter för resenärerna till och från Sandsbro. Samma beräkning visar att bussresandet väntas öka med 3 procent när bussfilen står klar.

– Vi måste prioritera varenda skattekrona och detta är en dålig prioritering. För dem som måste ta bilen in till centrala Växjö kommer köerna att bli länge och därmed blir det mer avgaser. Det är varken bra för miljön eller klimatet. Vill man vara klimatsmart måste bara smart, fortsätter Martin Edberg.

facebook Twitter Email