Nystart för Växjö 

Efter 16 år av moderatlett styre i Växjö kommun presenterades idag ett nytt styre. Bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partierna har dessutom en valteknisk samverkan med Centerpartiet. Tillsammans blir det 32 mandat av fullmäktiges 61.

– Det nya styret i Växjö blir en motvikt till den högerkonservativa regeringen. Växjö ska vara en välkomnande, öppen, jämlik, trygg och hållbar kommun med ett väl fungerande och hållbart näringsliv. Det ska gå att leva, bo och arbeta i hela kommunen. I Växjö ska lika rättigheter vara en självklarhet. Vi i styret är inte nöjda förrän samhället är jämställt och jämlikt, för att nå dit måste det börjas med barn och unga, säger Malin Lauber (S)

Det finns en ömsesidig respekt och en gemensam vilja för Växjö kommuns bästa och det finns en historia i Växjö kommun där flera partier har varit överens i stora frågor och det är det som gjort Växjö kommun framgångsrikt i bland annat miljöarbetet. Det är viktigt att fortsätta den vägen och att tillsammans ta Växjö kommun framåt.

Det kommer att bli en ny riktning för Växjö kommun där välfärden och hållbarheten sätts främst. Den politiska inriktningen för mandatperioden kommer att handla om att

  1. stärka skolan,
  2. stärka omsorgen,
  3. utveckla hållbarhetsarbetet,
  4. utveckla kommunens näringslivsarbete,
  5. det ska gå att leva och arbeta i hela kommunen och
  6. ökad trygghet i hela kommunen.

– En av kommunens största utmaningar är att säkerställa en god arbetsmiljö i skolan och att alla barn och unga når sin fulla potential. Med det nya styret tror vi att det finns goda förutsättningar för en nystart i skolan med fokus på jämlikhet och trygghet i hela kommunen., säger Maria Garmer (V)

– Nu stärker vi Växjö kommuns hållbarhetsarbete. Vi kommer under mandatperioden att ta flera steg mot ett vassare hållbarhetsarbete och se till att det genomsyrar allt vi arbetar med, säger Magnus P. Wåhlin (MP)

– Det är tuffa tider och vi står inför stora utmaningar såväl i kommunen som i vår omvärld. Därför behöver flera olika partier i kommunen samarbeta och komma överens i många viktiga frågor för kommunen och invånarnas bästa. Det är därför min förhoppning att mandatperioden präglas av samarbetsvilja och konstruktiva lösningar. Det behövs i svåra tider, avslutar Malin Lauber (S)

facebook Twitter Email