Nu räcker det!

Media har i flera artiklar rapporterat om läget inom Växjö kommuns omsorg. Även om detta är enstaka fall är det skrämmande. Det ska vara tryggt att åldras och alla ska ha rätt till en omsorg med hög kvalitet. En god omsorg hänger ihop med att arbetsmiljön för de som jobbar inom omsorgen är bra. Omsorgspersonal inom nattpatrullen berättar om brister i sin arbetsmiljö som är oacceptabla. Bland annat nämns den så kallade ”minutjakten” där omsorgspersonalen bara får ett par minuter på sig hos varje omsorgstagare innan de ska vara hos nästa. Det skapar stress hos såväl omsorgstagarna som de anställda. Schemat i sig är inte problemet utan att det är oerhört tajt.

– Så här kan vi inte ha det i Växjö kommun. Alla äldre förtjänar en omsorg av god kvalitet. För att de ska kunna få det och för att våra medarbetare ska ha drägliga arbetsvillkor måste de få en bättre arbetsmiljö.  Socialdemokraterna har lyft den så kallade minutjakten i många år, men varje gång det kommer på tal så får vi veta att detta inte existerar. Trots rapporter från medarbetarna inom hemtjänsten, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna kräver nu att minutjakten lyfts upp i ljuset och att ansvariga politiker tar sitt ansvar och förklarar varför de är ovilliga att göra en förändring.

– Brist på pengar är inte Växjö kommuns problem. Efter historiska stora överskott har kommunen en välfylld kassa. Problemet ligger i att det moderatledda styret inte verkar vilja förändra och förbättra. Socialdemokraterna vill ha en omsorg man kan lita på. När man blir äldre ska man inte behöva vara orolig för om man får omsorg eller inte. Därför måste vi förändra arbetsmiljön för de anställda men för att det ska bli verklighet krävs ett maktskifte, avslutar Malin Lauber.

facebook Twitter Email