Nu blir omsorgens enklare hjälpmedel avgiftsfria

Från och med i år kommer så kallade enklare hjälpmedel inom omsorgen att bli avgiftsfria i Växjö kommun. Det handlar framför allt om de lite dyrare enklare hjälpmedlen som till exempel duschpallar. Dessa hjälpmedel har tidigare varit avgiftsfria men 2016 började Växjö kommun att ta ut en avgift.

– Det är många kommuninvånare som berörs av denna förändring och även om det inte är en speciellt dyr kostnad för kommunen så kan detta göra en stor skillnad för den enskilde omsorgstagaren. Dessa typer av hjälpmedel är en del av det förebyggande arbetet som i sin tur kan innebär att det sker färre skador i hemmen, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden.

Att göra dessa hjälpmedel avgiftsfria är ett uppdrag i omsorgsnämndens internbudget för 2023 som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram och detta kostar cirka 300 000 kronor per år.

– I tider med höga energi- och livsmedelspriser så är alla sänkta kostnader viktiga för den enskilde omsorgstagaren, inte minst för de äldre som har låga pensioner, säger Kristian Rappner (V), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

 

facebook Twitter Email