Nollvision mot barnfattigdom

Nyligen kunde vi läsa att allt fler familjer i Växjö kommun hör av sig till föreningen majblomman för att deras ekonomi inte går ihop. De som drabbas värst är barnen.
Ångest över tjugan till skolutflykten, räkningar som inte kan betalas, gummistövlar som blivit för små, matsäcken som ska packas och kylskåp som gapar tomma den 19 i varje månad.
Detta är verkligheten för många barn i Växjö. Barn som lever i ekonomisk utsatthet är oftast smärtsamt medvetna om familjens ekonomiska situation. Ingen unge ska behöva känna sig utanför på grund av föräldrarnas ekonomi.

2016 levde 1 770 barn i Växjö i ekonomiskt utsatta familjer enligt Rädda Barnens definition (senaste mätningen). Så kan vi inte ha det. Det är inte bara barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd som berörs utan även barn vars föräldrar har låg inkomst.

Givetvis är en av de viktigaste frågorna att barnens föräldrar har ett jobb att gå till om de inte har det. Det finns även barn som lever i familjer där inkomsten på pappret inte är låg, men där föräldrarna tidigare i livet kanske haft en situation så att de nu har skulder att betala av på eller löneutmätning. Dessa syns inte i statistiken.

Politiken måste visa vilja handlingskraft. Socialdemokraterna kommer att arbeta för en nollvision mot barnfattigdom och fram tills dess lindra effekterna av den. Den socialdemokratisk ledda regeringen har de senaste åren bland annat höjt barnbidrag och underhållsstöd och avsatt pengar till kommunerna för gratis sommarlovsaktiviteter, men mer måste göras. Skillnaderna i landet är stora och klyftorna växer.
Förskola och skola måste fånga upp barn i utsatthet tidigt och självklart ska skolan vara helt avgiftsfri – inga dolda avgifter. Ingen unge ska behöva känna sig utanför på grund av föräldrarnas ekonomi.
Vi vill inrätta en fritidsbank så att fler barn kan prova på olika aktiviteter, erbjuda sommarlovskort för unga i kollektivtrafiken, ta bort hinder för kommunala sommarlovsjobb, hålla avgifter för kultur- och fritidsaktiviteter låga för barn, återinför taket för kulturskolans avgifter. Detta är exempel på förslag som vi lagt i Växjö kommun med som den moderatledda majoriteten sagt nej till.

Ekonomisk utsatthet leder också till sämre hälsa och kortare livslängd. Det finns också en tendens att barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i högre grad än andra hamnar i samma situation som vuxen. Detta måste vi bryta.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

 

facebook Twitter Email