Män måste sluta slå!

Det måste vara slut med att kvinnors kroppar exploateras, objektifieras och att män använder makt och hot för att kontrollera kvinnor. Samhället har ett stort ansvar att arbeta både förebyggande och hjälpa dem som är utsatta.

Därför har Malin Lauber och Martin Edberg idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige.
Vi måste ha en nollvision för mäns våld mot kvinnor. Den ska inte enbart leda till kortsiktiga åtgärder för att stödja redan utsatta, utan ha ett långsiktigt mål att helt stoppa mäns våld mot kvinnor. Det kräver kontinuitet, systematiskt arbete, resurser och kompetens. För att stoppa mäns våld mot kvinnor måste vi arbeta långsiktigt och bryta normer som gör att pojkar växer upp till män som slår.
facebook Twitter Email