Låt skolpersonalen jobba mer hemifrån

Trots rådande pandemi och ökad smittspridning i vår region gör Växjös lärare och annan skolpersonal ett fortsatt bra arbete på våra skolor och de har även visat en stor flexibilitet. Men den ökade smittspridningen har lett till en ökad oro bland lärare och övrig personal på Växjös kommunala skolor.

Fackförbunden är tydliga med att mycket mer arbete borde kunna göras hemifrån men riktlinjerna inom Växjö kommun är inte tydliga.

– I många andra av kommunens förvaltningar sker arbete hemifrån som ett led i att minska smittspridningen. Socialdemokraterna ser ingen anledning att undanta lärare och annan skolpersonal från detta, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition.

På onsdagen lämnade Socialdemokraterna in en skrivelse till utbildningsnämnden.

– Vi socialdemokrater föreslår nu att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vilket arbete som kan göras hemifrån och att alla rektorer uppmanar sina medarbetare att göra dessa arbetsuppgifter från hemmet, säger Martina Forsberg (S),  oppositionsledare i utbildningsnämnden.

Läs mer i Vxonews: https://www.vxonews.se/nyheter/s-lat-skolpersonalen-jobba-mer-hemifran-0898467a

facebook Twitter Email