Låt driften av Växjö simhall skötas av kommunen

På julafton träder nya hårdare restriktioner i kraft i Sverige på grund av det rådande smittläget. Statsminister och regeringen har uppmanat staten, regionerna och kommunerna att omedelbart stänga ner all verksamhet som inte är livsnödvändig.

Som exempel på kommunal verksamhet nämndes simhallar. Under den gånga helgen meddelade Växjö kommun att alla bibliotek och fritidsgårdar stängs.

– Statsminister betonade just att kommunala simhallar borde stängas men eftersom Växjös simhall drivs av en privat aktör kan kommunen inte stänga ner verksamheten. Nu ser vi konsekvenserna av det moderatledda styrets privatiseringsiver i Växjö kommun, säger Otto Lindlöf (S), oppositionsledare i kultur- och fritidsnämnden.

– Kultur- och fritidsförvaltningen är just nu uppe i en upphandling av driften för simhallen och vi socialdemokrater tycker att vi ska ta tillbaka simhallen i kommunal regi igen. Dessutom underlättar det för arbetet med den nya simhallen om Växjö kommun också driver verksamheten, fortsätter Otto Lindlöf.

facebook Twitter Email