Kommunens främsa resurs är medarbetarna

Utan alla dem som arbetar i Växjö kommun är kommunen ingenting. Ni som stiger upp varje morgon, går till kvällspassen eller är vakna om natten för att utföra tjänster åt invånarna varje dag, året om – det är ni som får kommunens alla verksamheter att fungera.

Det måste vara attraktivt att arbeta inom Växjö kommun. Vi måste både kunna behålla de duktiga medarbetare vi har och samtidigt rekrytera nya. Det är en förutsättning för att kommunen ska kunna ha verksamhet med kvalitet. Det är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas och vara attraktiv.
Det är viktigt att vi behåller kompetens, lever upp till vår värdegrund och behandlar medarbetare med respekt. Det är politikens uppgift att se till att medarbetare har de förutsättningar de behöver för att göra ett gott jobb. Därför måste politiken föregå med gott exempel, visa ­vägen och fatta kloka beslut.
Socialdemokraterna har därför flera förslag:

  • Heltid ska vara norm
  • Slopa minutjakten inom hemtjänsten
  • Fasa ut delade turer
  • Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan
  • Kläder för utomhusvistelse för dem som jobbar på våra förskolor
  • Erbjud timvikarier fast anställning inom omsorgen och använd regeringens äldreomsorgslyft för utbildning
  • Alla som väljer att avsluta sin anställning ska erbjudas avslutningssamtal
  • Se över antalet med­arbetare varje chef har
  • Handslag med facken för bättre arbetsmiljö

 

Vi hoppas att den styrande moderatledda ­majoriteten lyssnar på oss och våra förslag. Alla medarbetare ska känna sig stolta över att jobba i Växjö kommun och känna att de är viktiga.
Vi som är i opposition får ibland höra av anställda att de inte känner sig uppskattade, att man inte känner sig behövd. Det är djupt beklagligt. Vi värnar kommunens medarbetare och vår politiska vilja är att de ska trivas på jobbet och tycka om att gå dit. Politiken är alltid ytterst ansvarig för såväl den fysiska som psykosociala ­arbetsmiljön. Social­demokraterna är beredda att ta det ansvaret och lyssnar mer än gärna på medarbetarna och vill utveckla dialogen med facken. Tillsammans bygger vi ett starkare Växjö.
Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

 

 

facebook Twitter Email