Jämställdhetsdagen

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen, en dag då vi uppmärksammar lite extra, skillnader mellan flickor och pojkar samt kvinnor och mäns möjligheter att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en del av lösningen på många samhällsproblem och arbetet med att bygga bort ojämställdhet gynnar alla.

Vi måste stå upp för allas rättigheter. Ett mer jämställt samhälle bidrar till ett tryggare Sverige. Vi har kommit ganska långt i Sverige men mer måste göras. Fortfarande har kvinnor lägre löner än män och sämre möjligheter att göra karriär i arbetet. Så får det inte vara. Kvinnor och män är och ska behandlas som jämlikar och ha samma möjligheter inom alla livets områden.

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.” – Globala målen Mål 5: Jämställdhet

facebook Twitter Email