Idag uppmärksammar vi fritidshemmens dag

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

Socialdemokraterna i Växjö anser att

🚩 Fritidshemmen är en del av skoldagen.

🚩 Lärandeuppdraget ska stärkas

🚩 Man ska se över gruppstorlekarna.

facebook Twitter Email