Gratis arbetsskor för medarbetare i omsorgen

Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen, med vissa undantag, att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder till de som arbetar inom vård och omsorg. Att ha funktionella kläder och bra ytterkläder är viktigt men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor. Att arbeta inom omsorgen är många gånger ett fysiskt tungt arbete som sliter på kroppen. Bra skor bidrar till att minska förslitnings- och belastningsskador.

– I vårt budgetförslag för 2023 prioriterar vi arbetsskor till de som arbetar inom omsorgen. Det är självklart att kommunens medarbetare, även inom kvinnodominerade yrken ska ha de arbetskläder och skor som behövs, säger Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Det är stor brist på undersköterskor och vi ska vara rädda om dem vi har. Detta möjliggör vi genom att ge dem goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Denna satsning är en investering i medarbetarnas hälsa.

– Detta är en viktig fråga för oss socialdemokrater. Fackförbundet Kommunal har i över tio år drivit frågan om rätten till fria arbetsskor. Det är dags nu, säger Tomas Thornell (S), kommunalråd i opposition

Socialdemokraterna har även lämnat in en motion till kommunfullmäktige som vi förutsätter ska behandlas innan valet

 

Tomas Thornell, kommunalråd i opposition (S)

Malin Lauber, kommunalråd I opposition (S)

 

facebook Twitter Email