Framtiden börjar i skolan

Vi socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästa mandatperiod vill vi göra Växjö mer jämlikt. Vi vet att framtiden börjar i skolan – därför ska alla skolor vara bra skolor. De barn som växer upp i Växjö kommun ska få alla möjligheter att lära sig både idag och i framtiden. Det är den mest hållbara investering i vår framtid vi kan göra. Det är vårt ansvar att se till att skapa goda förutsättningar för att alla barn och elever ska lyckas i skolan och bli fria i sina framtida val.

Detta vill vi

  • Barnomsorg ska erbjudas på alla tider föräldrar arbetar
  • Stärka elevhälsan
  • Alla barn ska bli sedda – fler vuxna i skolan
  • Ökat stöd till de elever som bäst behöver det
  • Alla nationella gymnasieprogram ska ha högskolebehörighet
  • Upptäck behov och sätt in insatser tidigt
  • Schemalagd skollunch i grundskolan

 

[simplyattached]Dokument[/simplyattached]

facebook Twitter Email