Förslaget från de borgerliga partierna är i själva verket en besparing på vår välfärd

Representanter för Växjös minoritetsstyre skriver i en artikel: ”Urstark ekonomi ger utrymme för sänkt skatt och stark välfärd” (Smålandsposten den 17/6). Socialdemokraterna håller med om att Växjös ekonomi är stark. Tack vare våra medarbetares arbete och stora statsbidrag. Dock märks inte det i verksamheterna. Pengarna används nämligen till skattesänkningar samt läggs på hög.

Det moderatledda styret påstår att de stärker välfärden. Deras tillskott på 134 miljoner räcker inte ens till ökande hyror och den ökning som är beräknad för till exempel antalet elever och äldre som behöver omsorg (demografi). Den är uppskattad till 136 miljoner. Det innebär i princip att inga nya satsningar ryms och att man inte ens kan bibehålla dagens nivåer. Både skolan och omsorgen har fått flera miljoner mindre än vad som krävs för att täcka upp för fasta kostnader. Förslaget från de borgerliga partierna är i själva verket en besparing på vår välfärd och Växjö kommuns invånares trygghet.

Eftersom det är valår kommer en ny budget tas i november. Kommunens invånare har därför en möjlighet att rösta för en budget som sätter våra barn och äldre främst. Socialdemokraterna ser att skolan och omsorgen brottas med problem. Därför lägger vi pengarna där.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email