Erbjud elevhälsosamtal för gymnasielever

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland den yngre generationen. Folkhälsoproblemet har också visat sig öka i och med coronapandemin. Detta för att vardagen har förändrats drastiskt för så många. I mars 2020 införde Växjö kommun distansundervisning i kommunens gymnasieskolor.

– Syftet med åtgärden var att hindra smittspridningen av coronaviruset. Vilket var en viktig åtgärd. Samtidigt har den digitala undervisningen bidragit till en påfrestning för den psykiska hälsan bland de unga, säger Martina Forsberg (S) oppositionsledare i utbildningsnämnden.

Nu när undervisningen återgår till det vanliga tycker Socialdemokraterna att skolorna ska erbjuda hälsosamtal för alla gymnasielever som har ett behov av det.

– Att erbjuda eleverna hälsosamtal när skolorna återgår till det vanliga är ett viktigt verktyg att minska den psykiska ohälsan. Därför föreslår Socialdemokraterna att gymnasieskolan erbjuder hälsosamtal för de elever som har behov av det, avslutar Martina Forsberg (S) oppositionsledare i utbildningsnämnden.

facebook Twitter Email