En starkare och bättre välfärd för alla

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar idag en budget som satsar på välfärden.
I budgeten finns det stora satsningar för äldreomsorgen, vården, skolan och arbetsmarknaden. Det är viktiga satsningar för att öka jämlikheten. Alla har rätt till bra omsorg och utbildning. Pandemin har gjort stor påverkan inom både vården och på arbetsmarknaden.
Ingen enskild person ska behövas drabbas, därför är det bra att regeringen vidtar åtgärder.
• Regeringens satsningar och investeringar kommer göra stor nytta för Växjöborna. Det är välkommet och behövligt tillskott,
säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.
Satsningen innebär mer pengar till låg- och medelinkomsttagare. Vilket är en viktig solidarisk fördelningspolitik. Vi ska jobba oss ur krisen, därför görs stora satsningar inom arbete och utbildning.

 

VÅRDEN
• 4 miljarder uppskjuten
vård och covid-relaterad
vård 2021 och 2022
• Tillskott fortsatt testning
2021
• Bekämpa psykisk ohälsa
1,2 miljarder
• Förstärkt förlossningsvård
och primärvård
• Förstärkt
ambulanssjukvård och

SKOLAN
• Extra tillskott skolan
2021
• Lovskola och läxhjälp
• Särskilt utsatta skolor
• Språklyft i förskolan
OMSORGEN
• Långsiktig kvalitetshöjning i
äldreomsorgen – 4 miljarder
i tillskott från 2021
• Breddning och förlängning
av äldreomsorgslyftet
• Återhämtningsbonus i vård
och omsorg
• 3,5% höjning av
assistansschablonen

Jobb
• Arbetsförmedlingen förstärks
• Matchningstjänster
• Fler får arbetsmarknadsutbildning,
extratjänster och introduktionsjobb
• Arbetsgivare med korttidsarbete får
ersättning för kompetensinsatser
• Körkortslån utvidgas till ungdomar
• Höjda nivåerna i a-kassan förlängs i
två år

facebook Twitter Email