En fritidsbank tillsammans med föreningslivet!

 

På flera håll i Sverige har fritidsbanker öppnats där invånarna kan låna idrottsutrustning utan kostnad. Socialdemokraterna vill att det ska bli verklighet även i Växjö kommun.
Många barn och unga vill prova på nya aktiviteter. Men att köpa ny utrustning för att bara testa någon ny idrott, kan bli en ganska dyr investering. Trösklarna in i aktivitet och föreningsliv behöver sänkas. En fritidsbank skulle vara en viktig pusselbit för att så blir fallet.
Det funkar i andra kommuner, men i Växjö har det blivit blankt nej från den blågröna majoriteten. Argumenten har varit tunna, men bland annat har det framförts att det inte ska drivas av kommunen.
Driftsformen är inte det viktiga för oss Socialdemokrater, det viktiga är att det blir verkstad! Vi är beredda att brett diskutera frågan och tillsammans med föreningslivet hitta en väg framåt, där kommunen blir en aktiv part för att en fritidsbank blir verklighet.
En fritidsbank är smart på så många sätt, barn kan få en mer aktiv och jämlik fritid, miljön vinner på att vi inte slänger saker som andra kan använda och föreningar kan nå nya målgrupper. Låt oss tillsammans se till att Växjö blir en ännu smartare kommun!

 

Rose-Marie Holmqvist (S) 2:e vice ordförande Hållbarhetsutskottet

Otto Lindlöf (S) 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email