En aktiv fritid för alla!

Idag började sportlovsveckan för alla grundskole- och gymnasieelever i Växjö kommun. Det är en perfekt vecka för våra elever att testa på nya aktiviteter som de vanligtvis inte håller på med till vardags. En del familjer åker iväg och spenderar lovet utanför kommunen, men många stannar också.

Växjö kommun erbjuder många bra och viktiga sportlovsaktiviteter, och det är bra och viktigt, men vi önskar att mer verksamhet kunde erbjudas året om. Alla ska få möjlighet att delta i idrottsrörelsen på sina villkor, och alla ska tillexempel alltid ha rätt till en rik fritid oavsett vem man är.

Därför tycker vi socialdemokrater att alla ska ha möjlighet att delta mer ofta på olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Storleken på föräldrarnas plånbok ska inte vara avgörande. Vi ser också ett behov av att utveckla kulturlivet och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser.

facebook Twitter Email