Eleverna i Växjö kommun förtjänar bättre

Nu är det 2020 och Växjö kommun lyckades inte ens komma i den övre halvan av Sveriges kommuner. Elever och lärare i Växjö kommun förtjänar bättre. Växjö är en expansiv stad med universitet och lärarutbildning och borde därmed ha en mycket bättre skola.

Lärare, rektorer och annan personal i kommunens skolor arbetar hårt för att eleverna ska klara skolan men de får inte de rätta förutsättningarna av den blågröna majoriteten. Socialdemokraterna är övertygande om att det är viktigt att alla elever får en likvärdig utbildning, av hög kvalitet, oavsett sociala och ekonomiska förhållanden. Därför vill vi satsa på tidiga insatser, skickliga lärare och en jämlik skola. Det behövs tydliga satsningar på lärarnas arbetsmiljö. Växjö kommun behöver arbeta för att bli en bättre arbetsgivare, för att attrahera bland annat lärare och rektorer, men den styrande moderatledda majoriteten misslyckas med detta.

Det är också viktigt att det finns tillgång till en god utbildning i hela kommunen, oavsett om man bor i Växjö tätort eller utanför staden.

Under de senaste åren har Växjö kommuns placering i ”Bästa skolkommun” åkt lite upp och ner men vi har tyvärr uppehållit oss på den nedre halvan. 2004, när Socialdemokraterna styrde, var Växjö den åttonde bästa skolkommunen i hela Sverige. En ranking är inte alltid en sanning men ger ändå en god indikation på hur det är ställt. Just nu är det inte så bra ställt. Det moderatledda styret har styrt Växjö kommun i 14 år och de har haft alla möjligheter att vända denna negativa utveckling.

Om den blågröna majoriteten lade lika mycket tid och energi på att höja kvaliteten inom den kommunala skolan som de lägger på att privatisera, så skulle Växjö kommun ha en skola i toppklass.

Växjös elever förtjänar en bättre utbildning. Lärarna förtjänar bättre arbetsmiljö. Under de senaste 14 åren har det moderatledda styret visat att de inte klarar av den uppgiften.

Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition

Martina Forsberg (S), oppositionsledare i utbildningsnämnden

facebook Twitter Email