Brev till finansministern med anledning av Kronobergs slottsruin

Till finansminister Växjö den 12/1-22 Mikael Damberg

Hej!

Idag läser vi i vår lokaltidning Smålandsposten, att Kronobergs slottsruin är i mycket dåligt skick och att den kan tvingas stänga helt innan sommaren.

Ruinen besöks av tusentals människor varje år och efter en inspektion har stora brister i murverket upptäckts, som enligt Statens fastighetsverk måste åtgärdas för att garantera säkerheten för besökarna. Pengar som enligt myndigheten inte finns.

Kronobergs slottsruin är viktig för hela Kronobergs län. Slottsruinen är en del av kronobergarnas identitet, ett landmärke i Helgasjön och en stor del av vår historia. Det är även en viktig turistattraktion där vi kan känna historiens vingslag men även njuta av naturen och omgivningarna.

Att staten inte skött underhåll av slottsruinen så att den nu riskerar att behöva stänga är inte acceptabelt. Staten måste ta sitt ansvar över våra kulturarv. Kronobergs slottsruin är viktig för oss och dess framtida tillgänglighet för allmänheten måste säkras.

Vi har under en tid konstaterat att dialogen mellan SFV och kommunen/regionen stundtals varit svår att få till och skulle önska mer av det. Vi är medvetna om att det finns många historiska byggnader och kulturarv som ska värnas och att det är en fråga om resurser. Det är dock viktigt se till att kulturarv i hela landet. Vi kan förstå att stora ståtliga slott kräver mycket underhåll men för oss i Kronoberg är vår lilla ruin betydelsefull.

Vi ser fram emot en dialog i frågan och hoppas på en lösning.

Hälsningar Malin Lauber (S), kommunalråd, Växjö Kommun Henrietta Serrate (S), regionråd, Region Kronoberg

facebook Twitter Email