Avskaffa minutjakten för våra medarbetare inom omsorgen

 

I dessa Coronatider hyllas vård och omsorgspersonal för sina insatser runt om i Sverige. Det applåderas och debatten om deras arbetsmiljö har äntligen kommit igång på allvar. Socialdemokraterna i Växjö har länge drivit frågan om att avskaffa minutjakten för omsorgspersonal inom Växjö kommun.

– Vi har alla hört berättelser från både personal, omsorgstagare och anhöriga om hur illa systemet med minutscheman i hemtjänsten fungerar. Det stressar personalen och upplevs som stelbent av våra omsorgstagare och deras anhöriga. Ett system som talar om exakt hur länge en omvårdnadsinsats ska ta hemma hos en omsorgstagare är inte rimligt, varken för våra medarbetares arbetsmiljö eller för själva insatsen hemma hos personen, säger Tomas Thornell (S) kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna har tillsammans med fackförbundet kommunal under lång tid uppmärksammat den här frågan och den har länge varit en viktig prioritering för partiet i bland annat det socialdemokratiska budgetförslaget för kommunen.

– Det är orimligt att äldreomsorgen i Växjö kommun fungerar med löpande bandprincip. Att en insats i förväg ska bestämmas hur lång tid den ska ta och att det dessutom ofta sätts en alldeles för kort tid för insatsen. Nej! Minutjakten måste bort och inflytandet för våra medarbetare och våra omsorgstagare måste öka. Arbetsmiljön inom omsorgen måste bli bättre och det duger inte att vi bara står och applåderar vår personal i Coronatider. Vi måste göra verkstad och faktiskt komma med förslag som förbättrar arbetsmiljön för vår personal och de förslagen måste komma nu, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

Socialdemokraterna i Växjö föreslår därför som en del i arbetet att förbättra arbetsmiljön för vår omsorgspersonal att minutstyrningen inom omsorgen tas bort samt att man hittar lösningar för ökat inflytande både för vår personal och för våra omsorgstagare

facebook Twitter Email