Alla ska vara trygga på sin arbetsplats

Nämnder och styrelser har det yttersta arbetsmiljöansvaret och därför är det såklart viktigt att vi får en översyn av vilka eventuella arbetsskador som Covid-19 har orsakat i vår verksamhet. Förhoppningsvis kan vi också lära oss något.
I Sverige är det främst vård- och omsorgspersonal som gjort anmälningar och förmodligen ser läget likadant ut i Växjö. De som står främst i välfärdens frontlinje är bland andra undersköterskorna, de kommer aldrig kunna arbeta hemifrån.
facebook Twitter Email