Aktuellt

Det är dags för ett maktskifte i Växjö kommun – elever och lärare förtjänar bättre

Replik till Ida Erikssons (M) debattartikel i Smålandsposten den 24 augusti. Iartikeln i Smålandsposten den 22 augusti som Ida Eriksson hänvisar till, säger jag att vi behöver mer resurser för att stärka elevhälsan och även mer resurser till skolor som har störst behov – det vill säga öka den socioekonomiska ersättningen. Socialdemokraterna vill alltså rikta resurserna mer åt de…

Läs mer

Växjös elever och lärare förtjänar bättre – tillsätt en skolkommission

  Nästan 100 elever som slutar årskurs tre i Växjö kommun kan inte läsa. Var fjärde elev som slutar nian är inte godkänd i alla ämnen. Allt fler upplever inte någon studiero och vi får rapporter om att fler och fler inte kommer till skolan. Under de senaste åren har våra skolor blivit mer och…

Läs mer

Avskaffa delade turer

Undersköterska inom äldreomsorgen i Sverige är idag ett bristyrke. Det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Samtidigt lever vi i ett samhälle där fler äldre är i behov av vård och omsorg. Därför måste långsiktiga lösningar garanteras för att äldreomsorgen ska bli så bra och säker som möjligt, både idag och i framtiden. Att öka…

Läs mer

Det måste vara slut på neddragningar inom välfärden

Socialdemokraterna i Växjö gjorde stora satsningar på omsorgen och skolan i den gemensamma budget vi gjorde med Vänsterpartiet för 2022. Växjös moderatledda majoritet verkar helt ha undgått de utmaningar välfärden haft under pandemin. Såväl de äldre som barn och elever har drabbats hårt och nu krävs det resurser. Majoritetens budget innehåller i princip ingen satsning…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha en kyrka för alla

Idag är Svenska kyrkan en samhällsfungerande folkkyrka. En kyrka som finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. Under den pågående pandemin har det blivit ännu mer tydligt hur viktigt ett hoppfullt budskap är och vilken viktig roll Svenska kyrkan spelar i det svenska samhället….

Läs mer

Vi vill stärka föreningslivet

Växjö kommun har ett fantastiskt föreningsliv där ideella krafter och engagemang resulterar i bra föreningar med bra verksamheter. Föreningarna är viktiga av så många anledningar för vår kommun. Det ger möjlighet för oss invånare att hitta en fritid som skapar möten, inspirerar och bygger upp vår hälsa. Oavsett om det handlar om bollsport eller kultur,…

Läs mer

Växjös kyrkor ska vara öppna för alla

Socialdemokraterna vill se en öppen och modern folkkyrka som är välkomnande för alla. Svenska kyrkan i Växjö pastorat ska finnas för, och bli ännu bättre på, att möta människor där de finns. Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Kyrkan ska alltid stå upp mot rasism,…

Läs mer

Skolsegregationen måste brytas

Växjö kommuns skolresultat är tyvärr ingen rolig läsning. Den blågröna majoriteten säger att skolresultaten ökar, vilket är sant men samtidigt vet vi att ökningen är marginell då resultaten är väldigt låga.    Verkligheten går inte ihop med uppfattningen som det moderatledda styret verkar ha. I årsrapporten gällande Växjös senaste skolresultat kan vi läsa att endast 92…

Läs mer

Växjö kommun behöver fler hyresrätter – inte färre bostadsbolag

Växjös Blå-Gröna majoritet med Moderaterna i spetsen ska slå ihop de kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem, samt slå ihop fastighetsbolagen Vöfab och Videum. De lovar att det nya bostadsbolaget ska bygga fler hyresrätter utanför Växjö tätort och renoveringarna av det befintliga lägenhetsbeståndet ska öka med 45 miljoner kronor per år. Men samtidigt planerar de att…

Läs mer

Stoppa välfärdsfusket

Socialdemokraterna i Växjö kommun vill skärpa kontrollen mot välfärdsfusk i Växjö. Vi föreslår att en funktion på kommunledningsförvaltningen, som ska arbeta med att identifiera och stoppa välfärdsfusk med bland annat koppling till organiserad brottslighet, bör inrättas. Funktionen ska stärka samarbetet mellan förvaltningarna och bolagen samt öka samordningen med nationella myndigheter. Läs mer här

Läs mer
facebook Twitter Email