Aktuellt

98 miljoner mer till Växjö kommuns välfärd

På måndagen lämnar den socialdemokratiska regeringen besked om ett ökat till Sveriges kommuner med 11 miljarder kronor. Fyra av dessa miljarder är särskilt riktade till äldreomsorgen. Satsningen innebär, för Växjö kommuns del, att välfärden stärks med nästan 98 miljoner kronor. 34 miljoner av dessa är specifikt riktade till Växjö kommuns äldreomsorg. Det har betydelse att…

Läs mer

Ny simhall på nuvarande plats

Efter att ha fördjupat oss i arbetet om renoveringen av den gamla simhallen förstår vi att detta kan bli svårt och kostsamt. Därför kan en lösning vara att bygga en ny simhall på nuvarande plats. Socialdemokraterna står fast vid den åsikt vi haft från första början – den nuvarande platsen för en simhall i Växjö…

Läs mer

Om man vill vara klimatsmart måste man vara smart!

Den blågröna majoriteten i tekniska nämnden i Växjö kommun har beslutat om att bygga en bussfil från centrala Växjö till Sandsbro. Investeringskostnaden för bygget ligger på cirka 20 miljoner kronor. Vi socialdemokrater tycker att byggprojektet är ytterligare en dålig prioritering av Växjöbornas skattepengar. – Detta är en investering på minst 20 miljoner kronor och i…

Läs mer

För vems skull stänger moderater kommunala boenden?

För vems skull stänger moderater kommunala boenden? Det privata omsorgsföretaget Humana ställde en fråga rakt ut till omsorgsnämndens moderate ordförande Ulf Hedin, om det ändå inte var dags att stänga ytterligare kommunala boenden, lönsamheten för Humana är inte tillräcklig. I en intervju som publicerades i Smålandsposten och på P4 Kronoberg påstås att Humanas etablering i…

Läs mer

Jämställdhetsdagen

Den 26 augusti är det Jämställdhetsdagen, en dag då vi uppmärksammar lite extra, skillnader mellan flickor och pojkar samt kvinnor och mäns möjligheter att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en del av lösningen på många samhällsproblem och arbetet med att bygga bort ojämställdhet gynnar alla. Vi måste stå upp för allas rättigheter….

Läs mer

Klimatet kan inte vänta

Växjö kommun bör skyndsamt utlysa ett klimatnödläge. För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder och stor medvetenhet. – I spåren av nuvarande pandemi har vi fått kunskap om hur samhället kan mobilisera. Vi måste kunna göra samma sak gällande klimatet, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S). I…

Läs mer

Nuvarande plats är den bästa

Socialdemokraterna står fast vid den åsikt vi haft från första början – den nuvarande platsen för en simhall i Växjö är den bästa. – Vi är glada att Liberalerna i Växjö kommun dragit samma slutsats som vi. Vi välkomnar ett samarbete i frågan, säger Malin Lauber kommunalråd i opposition (S). När vi väl har bestämt…

Läs mer

Erbjud elevhälsosamtal för gymnasielever

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland den yngre generationen. Folkhälsoproblemet har också visat sig öka i och med coronapandemin. Detta för att vardagen har förändrats drastiskt för så många. I mars 2020 införde Växjö kommun distansundervisning i kommunens gymnasieskolor. – Syftet med åtgärden var att hindra smittspridningen av coronaviruset. Vilket var en viktig åtgärd….

Läs mer

Högerexperiment utan konsekvensanalys

Moderaterna med Oliver Rosengren i spetsen gör nu ännu ett högerexperiment och väljer att stänga skolan med överlägset flest behöriga lärare och man gör det helt utan en konsekvensanalys. I dag onsdag tas beslutet att stänga det offentligt drivna Komvux. Nu lämnas ansvaret för vuxenutbildningen helt över till den privata sektorn. Att vi har en…

Läs mer

Lägg inte ner Komvux

  Vikten av att människor måste kunna utbilda sig genom hela livet är viktig, kanske mer nu än någonsin när vi står mitt i en pandemi. Det måste också vara möjligt att kunna välja en ny väg i sitt yrkesliv. • Komvux i egen regi är en förutsättning för en trygg och säker utbildning. Den…

Läs mer
facebook Twitter Email