Pressmeddelande från socialdemokraterna

För några veckor sedan hissades två nazistflaggor i Växjö, en av dem på en av kommunens skolor. Tack och lov togs den ner snabbt. Detta väcker såklart starka känslor. Trots det snabba agerandet kvarstår faktum att någon hissat den och ville att eleverna skulle möta skoldagen med denna. Vi varken kan eller ska acceptera att rasism och fascism får utrymme i våra skolor. Vi ser hur små förskjutningar i samhället gör att rasismen fodras bland yngre grupper. Därför är det extra allvarligt när nazistflaggor hissas på skolor.

Nyligen fick Växjö kommun skarp kritik av skolinspektionen gällande en grundskola där ”utredningen visar att det förekommer en hård jargong mellan eleverna på skolan kopplat till sexism och rasism”.

 

– Detta är så klart väldigt oroande. Jag är bekymrad. Skolans värdegrundsarbete är oerhört viktig. Det är i skolan vi ger eleverna verktyg att lära sig om demokrati och mänskliga rättigheter, säger Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

 

Socialdemokraterna har därför skickat en så kallad interpellation till det moderatledda styret. Det är ett sätt att ställa frågor till de som styr. En viktig demokratiinstans. Svaret kommer att diskuteras på kommunfullmäktige.

 

– Vi vill veta detaljerat hur det förebyggande arbetet ser ut på skolorna när det gäller att bekämpa rasism och fascism, men också hur stor utbredningen av hatbrott är och hur man ska arbeta för att minska det, avslutar Malin Lauber (S) kommunalråd i opposition.

facebook Twitter Email