Tvären

En tvärfacklig förening med fokus på facklig-politiska aktiviteter. Har en Facebook-grupp.

Marko Kosonen

Ordförande

markokosonenswe@hotmail.com

070-548 22 87

facebook Twitter Email