Nollvision mot barnfattigdom i Växjö kommun

I förra veckan skickade Socialdemokraterna in en motion till kommunfullmäktige om att införa nollvision mot barnfattigdom i Växjö kommun. Nedan kan ni läsa Malin Laubers och Julia Bergs pressmeddelande.

 

Inför nollvision mot barnfattigdom i Växjö kommun

Samhället har ett kompensatoriskt uppdrag, därför ska barn aldrig behöva leva i ekonomisk utsatthet. Barn ska aldrig behöva känna ångest över räkningar som inte kan betalas eller kläder och skor som blivit för små eller att kylskåp gapar tomma den 18 varje månad. 2016 levde 1930 barn i Växjö kommun i ekonomiskt utsatta familjer, och så får det inte vara!

 – Vi socialdemokrater vill lindra effekterna av barnfattigdom och driva på arbetet för en nollvision gällande barnfattigdom. Inget barn ska behöva känna sig utanför eller ha ångest på grund av föräldrarnas ekonomi, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsen andre vice ordförande.

Vi vet idag att ekonomisk utsatthet leder till sämre skolresultat, sämre hälsa och kortare livslängd. Det finns också en tendens att barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i högre grad än andra hamnar i samma situation som vuxen. Därför måste vi bryta detta.

 – Både stat, region och kommun har ett ansvar. Att avskaffa barnfattigdom handlar om politisk vilja och prioriteringar. Därför bör Växjö kommun ta fram en handlingsplan för en jämlik barndom som helt enkelt ska lindra effekterna av barnfattigdom, säger Julia Berg, ledamot i kommunstyrelsen.

 

 

facebook Twitter Email