Förtroendevalda i Växjö kommun

Här hittar du kontaktpersoner till kommunens nämnder och styrelser. En fullständig lista över alla våra förtroendevalda hittar du på Växjö kommuns hemsida.

Kommunstyrelsen/allmänt

Malin Lauber

Kommunalråd i opposition,
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

malin.lauber@vaxjo.se

073-368 72 31

Tajma Sisic

Politisk sekreterare

tajma.sisic@vaxjo.se

076-628 41 08

 

Kommunfullmäktige

Martin Edberg

Gruppledare

martin.edberg@vaxjo.se

070-983 41 19

 

Utbildningsnämnden

Henrietta Serrate

Vice ordförande

henrietta.serrate@vaxjo.se

076-895 53 75

 

Omsorgsnämnden

Tomas Thornell

Vice ordförande

tomas.thornell@vaxjo.se

070-991 29 12

 

Nämnden för arbete och välfärd

Martin Edberg

Vice ordförande

martin.edberg@vaxjo.se

070-983 41 19

 

Tekniska nämnden

Gunnar Storbjörk

Vice ordförande

gunnar.storbjork@vaxjo.se

070-512 06 91

 

Kultur- och fritidsnämnden

Rose-Marie Holmqvist

Vice ordförande

rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

070-537 05 96

 

Byggnadsnämnden

Tony Lundstedt

Vice ordförande

tony.lundstedt@vaxjo.se

070-316 69 41

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ann-Kristin Lindquist

Vice ordförande

ann-kristin.lindquist@vaxjo.se

073-368 70 70

 

Växjöbostäder

Julia Berg

Vice ordförande

julia.berg2@vaxjo.se

070-952 31 36

 

Vidingehem

Alf Skogmalm

Vice ordförande

alf.skogmalm@vaxjo.se

073-080 06 21

 

VEAB/Wexnet

Lovisa Alm

Vice ordförande

lovisa.alm@gmail.com

070-567 16 01

 

VKAB/Arenastaden

Maria Carlsson

Vice ordförande

maria.carlsson@vaxjo.se

073-368 73 95

 

Vöfab

Emelie Öberg

Vice ordförande

emelie.oberg@vaxjo.se

073-672 86 00

facebook Twitter Email