Nyheter

Uttalande från Socialdemokraterna i Växjö

Socialdemokraterna i Växjö vill se en solidarisk migrationspolitik. Vi anser att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar bra etablering. Vi anser därför att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel och att möjligheterna till familjeåterförening måste förbättras. Situationen i exempelvis Afghanistan är enligt vår uppfattning sådan att utvisningar av unga dit inte bör…

Läs mer

Äldre har rätt till ett tryggt boende

Vi socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästkommande mandatperiod vill vi se till att göra Växjö jämlikt och har därför valt att i vårt valprogram ta fram förslag som ska skapa förutsättningar för ett arbete mot en mer jämlik kommun. Socialdemokraterna i Växjö presenterar därför ett antal paket där…

Läs mer

1 maj i Växjö

1 maj är arbetarrörelsens högtidsdag och ett viktigt tillfälle att protestera mot orättvisor och visa på våra framtidsvisioner om ett bättre samhälle byggt på frihet, jämlikhet och solidaritet. I år är det val och en stark socialdemokrati behövs om Växjö ska få ett socialdemokratiskt styre. Ta ställning för dina värderingar – delta på 1 maj-firandet!…

Läs mer

Knacka dörr med Lena Rådström Baastad

Valrörelsen är i full gång och nu kommer partisekreterare Lena Rådström Baastad för att besöka Växjö och knacka dörr med alla förtroendevalda och partimedlemmar! Datum: 15 mars Tid: 17:00-18:30 Plats: Samling vid Coop Nära Kristinatorget på Norr i Växjö, Kristina Nilssons väg 5

Läs mer

(S) nya kommunalråd utsedda – Malin leder laget

Nu har partiets medlemmar sagt sitt och valen har bekräftats av kommunfullmäktige. Malin Lauber går in som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och blir nytt förstanamn och kandidat till kommunstyrelsens ordförande i höstens val. Vid sin sida har hon Tomas Thornell som blir Socialdemokraternas andra kommunalråd i Växjö. Som vice ordförande i utbildningsnämnden tar Henrietta…

Läs mer

Dagordning och handlingar årsmöte 26 februari

Måndagen den 26 februari kl. 18:30 på Stadsbiblioteket i Växjö, Galaxen, har Socialdemokraterna i Växjö årsmöte. Välkommen!

Läs mer

Malin och Tomas föreslagna till (S) nya kommunalråd i Växjö

Nu har valberedningen presenterat sitt förslag på vilka de vill ska ta över som (S) nya kommunalråd i Växjö. Till förstanamn på kommunfullmäktigelistan och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen föreslås Malin Lauber. – Jag är glad och hedrad över att vara valberedningens förslag. Nu återstår att se om jag även får medlemmarnas förtroende. Jag hoppas…

Läs mer

Nominera till styrelse och revisorer

På årsmötet 26 februari ska styrelse och revisorer för Socialdemokraterna i Växjö väljas. Skicka in dina nomineringar till vaxjo@socialdemokraterna.se senast 5 februari. Se filen nedan för vilka platser som är uppe för omval.

Läs mer

Evenemangstips till Kulturnatten!

Helle Klein, journalist, debattör och präst, talar under temat ”Provisoriska utopier i vår tid”. Fritt inträde.

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker lämnar som kommunalråd

På måndagskvällen meddelade partiets förstanamn att hon lämnar sina uppdrag i Växjö kommun och att hon inte tänker kandidera i höstens val. Här nedan kan Åsas egna ord om beslutet läsas: ”Det är dags för mig att göra något annat Det är dags för mig att göra något annat och därför har jag bestämt mig…

Läs mer
facebook Twitter Email