Nyheter

Malin Lauber (S): Växjöbostäders hyreshöjning är klasspolitik

Under måndagen kom beskedet att Växjöbostäder vill ha sju procents hyreshöjning i årshyresförhandlingarna. Det skulle innebära flera hundra kronors skillnad i hyra för hyresgästerna. Malin Lauber (S), kommunalråd i opposition, menar att det skulle slå hårt mot många av de som bor hos Växjöbostäder.

–          En hyreshöjning på sju procent kan leda till att familjer måste flytta från sin bostad. Hyran för en trea som kostar 6 500 kronor skulle höjas med 450 kronor. Det är mycket pengar för den som redan kämpar med att få ihop ekonomin. Jag tänker särskilt på pensionärer och studenter men även på de som…

Läs mer

Socialdemokraterna i Växjö går i opposition

Alliansen och Miljöpartiet har presentera sitt majoritetsstyre för Växjö de kommande fyra åren. Vi går därför i opposition tillsammans med Vänsterpartiet. ”Det gör mig bekymrad att Växjö kommer att styras av en borgerlig majoritet som så tydligt går högerut. Växjöborna behöver mer jämlikhet och mindre moderat politik. Vi är Växjös största parti och kommer att…

Läs mer

Jämlikhet i fokus när S släpper skolpaket

Socialdemokraterna i Växjö har länge haft skolan högst på sin politiska dagordning. I motioner, skrivelser och utspel har Socialdemokraterna presenterat förslag för att vända den negativa utvecklingen i Växjös skolor. Inför valet släpper de ett större skolpolitiskt paket för Växjös skolor och i fokus ligger jämlikhet.

–          Jag ser med oro att Växjös elever inte får lika möjligheter till en god utbildning. Den viktigaste investeringen vi kan göra är att satsa mer på skolan, det är där framtiden börjar. Vi vill att samhället ska vara mer jämlikt, då kan vi inte tolerera att det finns bra och dåliga skolor. Alla skolor…

Läs mer

Växjö kommun ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som många söker sig till. Kompetensförsörjningen måste därför säkras. Andelen nöjda medarbetare i kommunen ska öka och långtidssjukfrånvaron ska minska.

– Därför vill vi Socialdemokrater att Växjö kommun aktivt ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet, säger Tony Lundstedt, vice ordförande byggnadsnämnden (S). För en trygg arbetsmiljö vet vi att personalen inom kommunens verksamheter ska ha goda arbetsvillkor men också bättre möjlighet till…

Läs mer

S förslag för att åldras i trygghet i Växjö kommun

Vi socialdemokrater arbetar ständigt för att Växjö ska bli en bättre plats. Under nästkommande mandatperiod vill vi se till att göra Växjö mer jämlikt och har därför tagit fram sju förslag för att öka tryggheten för seniorer i Växjö kommun.

– Vi vill att kommunen ska bygga trygghetsbostäder och skapa fler mötes platser, men vi vill också göra folkhälsosatsningar riktade mot seniorer samt ökat utbud av enkla hjälpmedel, säger Tomas Thornell, kommunalråd (S). – Alla som bor i Växjö kommun ska ges förutsättningar till höjd livskvalitet genom ett aktivt liv och en meningsfull fritid. Det…

Läs mer

Arbete är grunden för Växjös välfärd

Socialdemokraterna i Växjö föreslår satsningar för fler i arbete!

Arbete är grunden för Växjös välfärd. Arbete ger också gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma sitt eget liv. Vi Socialdemokrater vet att arbete är vägen till frihet, därför vill vi se en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig men också ett dynamiskt näringsliv. Idag har Socialdemokraterna i Växjö presenterat följande förslag för fler i arbete: Utveckla…

Läs mer

S-förslag för en levande landsbygd

Vi Socialdemokrater arbetar alltid för att Växjö ska bli en bättre plats. Vi vill att alla i Växjö kommun ska kunna leva et bra liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer, därför måste vi arbeta för en mer hållbar planering.

Vi Socialdemokrater vill öka byggtakten utanför Växjö tätort med minst 250 bostäder, vi vill också att offentliga rum på landsbygden ska utvecklas samt behålla landsbygdsskolorna, säger Gunnar Storbjörk, vice ordförande tekniska nämnden (S). Växjö är en kommun som växer och utvecklas, detta måste förvaltas i både tätorter och på landsbygden. Du som bor på landsbygden…

Läs mer

Fler bostäder och ett mer jämlikt Växjö

I Växjö är frågan om bostäder ständigt aktuell. Socialdemokraterna har länge drivit förslag för fler bostäder och rimligare hyror. Inför årets val vill Socialdemokraterna se en rejäl förändring i bostadspolitiken och släpper ett bostadspolitiskt paket fyllt med reformer för ett mer jämlikt Växjö.

”Vi vet att många invånare kämpar för att få tag i en bostad med en rimlig hyra. Bostadspolitiken är viktig för arbetet mot en mer jämlik kommun. Du ska kunna hitta ett bra boende oavsett din ålder, din plånbok och var du bor. Hittills har inte den moderatledda majoritetens bostadspolitik imponerat och vi känner att…

Läs mer

Ordförandes sommarhälsning

Semestrarna närmar sig, en del har säkert redan börjat sin och sommaren har redan varit här i nästan två månader. Till hösten väntar ett val som kanske som vanligt beskrivs som ett ödesval. Opinionsmätningarna ser besvärliga ut, allt talar för ett besvärligt parlamentariskt läge efter valet. Vi riskerar att få den mest högerinriktade regeringen på…

Läs mer

Hur mycket högre hyra klarar du?

Kraftiga hyreshöjningar på i genomsnitt 24 till 50 procent. Många skulle tvingas flytta. Det skulle bli resultatet om marknadshyror infördes, som Moderaterna med stöd av Sverigedemokraterna vill. I vårt starka samhälle har alla råd med ett tryggt boende – därför säger vi nej till Moderaternas #hyreschock! Gå in på www.hyreschock.se för att räkna ut din…

Läs mer
facebook Twitter Email